AGERA NU: ISRAEL MÅSTE FÖLJA INTERNATIONELLA DOMSTOLENS BESLUT!

Den 26 januari 2024 bekräftade Internationella domstolen (ICJ), världens högsta rättsliga instans, att det finns risk att Israel begår folkmord mot 2,3 miljoner palestinier i det ockuperade och belägrade Gaza. Domstolen kräver provisoriska åtgärder, framförallt att Israel omedelbart sätter stopp för alla folkmordshandlingar. I åtgärderna ingår också att humanitärt bistånd släpps in i Gaza och att israeliska företrädares uppvigling till folkmord förhindras och bestraffas.

Minst 25 000 palestinier är döda, 1,9 miljoner människor är på flykt, 93 % av befolkningen riskerar att svälta. Förödelsen i Gaza är obestridlig.

ICJ:s beslut har konsekvenser för alla stater – eftersom alla parter till folkmordskonventionen är skyldiga att både avstå från att begå folkmord och att förhindra och bestraffa det varhelst det inträffar. Alla stater som anslutit sig till konventionen har rättsliga skyldigheter att säkerställa genomförandet av de provisoriska åtgärderna för att förhindra folkmord samt att försäkra sig om att de inte själva är delaktiga i folkmord.

Därför uppmanar vi som är medlemmar i ECCP europeiska länder att använda alla medel som tillhandahålls inom konventionen för att tvinga Israel att följa ICJ:s beslut, omedelbart, för att säkerställa genomförandet av de provisoriska åtgärderna. Vi uppmanar också stater att uttrycka sitt fulla stöd för Sydafrikas anmälan till ICJ och stötta Internationella domstolen i processen för att förhindra folkmord i Gaza.

Vi måste AGERA NU och pressa våra regeringar att tvinga Israel att följa ICJ:s beslut!

Skicka ett meddelande här nedanför till utrikesdepartementet och Sveriges FN-ambassadörer!

AGERA NU FÖR ATT STOPPA FOLKMORDET PÅ PALESTINIER!

 

  Utrikesminister - Tobias Billström
  Utrikesdepartmentet
  Ambassadör
Informationen kommer att behandlas av Organic Campaings och följer dess säkerhetspolicy.