PILNY APEL: WSPARCIE WNIOSKU POŁUDNIOWEJ AFRYKI DO MIEDZYNARODOWEGO TRYBUNALU SPRAWIEDLIWOSCI

W piątek 26 stycznia 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) potwierdził, że Izrael zaangażował się w co najmniej przekonujący przypadek ludobójstwa na 2,3 milionach Palestyńczyków w okupowanej i oblężonej Strefie Gazy. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznaje istnienie poważnego ryzyka ludobójstwa w oblężonej Strefie Gazy i wzywa do wprowadzenia środków tymczasowych, głównie do zaprzestania przez Izrael wszelkich aktów ludobójczych. Środki te stanowią również wezwanie do natychmiastowego otwarcia Gazy na pomoc humanitarną oraz do zapobiegania i karania podżegania do ludobójstwa przez izraelskich urzędników.

Sędziowie wyrazili się jasno: ponad 25 tys. Palestyńczyków nie żyje, 1,9 miliona ludzi zostało wysiedlonych, a 93% boryka się z kryzysowym poziomem głodu. Temu stopniowi wyniszczenia nie można zaprzeczyć.

Orzeczenie MTS ma szersze konsekwencje dla wszystkich państw – ponieważ wszystkie one są zobowiązane zarówno do powstrzymywania się od popełniania ludobójstwa, jak i do zapobiegania mu i karania go, gdziekolwiek ono nastąpi. Przypominamy wszystkim państwom będącym stronami Konwencji, że są one prawnie zobligowane do zapewnienia wdrożenia „środków tymczasowych”, zapobiegania ludobójstwu oraz zapewnienia, że nie będą współwinne ludobójstwa.

Dlatego wzywaMY wszystkie kraje europejskie do wywarcia presji na Izrael, aby państwo to zastosowało się do orzeczenia MTS, do zapewnienia wdrożenia środków tymczasowych i do pełnego wsparcia postępowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wszczętego przez Republikę Południowej Afryki w celu powstrzymania izraelskiej zagłady i ludobójstwa w Gazie.

Musimy podjąć NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA i wywierać presję na nasze rządy, aby zmusiły Izrael do zastosowania się do orzeczenia MTS!

Prosimy o przesłanie poniższej wiadomości do swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasadorów przy ONZ!

PODEJMIJ DZIAŁANIA, ABY POWSTRZYMAĆ LUDOBÓJSTWO!

  Minister Spraw Zagranicznych Radoslaw Sikorski
  Ambassador Krzysztof Szczerski
Dane będą przetwarzane przez Organic Campaigns i przechowywane zgodnie z ich polityką prywatności.