SKUBUS RAGINIMAS DĖL PARAMOS PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOS IEŠKINIUI TTT

Penktadienį, 2024 m. sausio 26 d., Pasaulinis teismas patvirtino, kad Izraelis, tikėtina, vykdo genocidą prieš 2,3 mln. palestiniečių okupuotame ir apsiaustame Gazos Ruože. Pasaulinis teismas pripažino, kad Gazoje egzistuoja rimta genocido grėsmė, ir įsakė imtis laikinųjų priemonių, iš esmės – Izraelis turi stabdyti visus genocidinius veiksmus. Tarp priemonių taip pat yra raginimas nedelsiant įleisti į Gazą humanitarinę pagalbą bei užkirsti kelią Izraelio pareigūnų vykdomam genocido kurstymui ir už jį juos bausti.

Teisėjai pasisakė aiškiai: daugiau nei 25 tūkst. palestiniečių yra negyvi, 1,9 milijono žmonių priverstinai perkelti, 93 proc. gyventojų kenčia alkį. Niokojimas – nepaneigiamas.

TTT (Tarptautinio teisingumo teismo) sprendimas turi platesnių pasekmių visoms valstybėms, kadangi jos yra įpareigotos ne tik pačios nevykdyti genocido, bet ir užkirsti jam kelią bei už jį bausti, kad ir kur jis būtų vykdomas. Primename visoms prie Konvencijos prisijungusioms valstybėms, kad jos yra teisiškai įsipareigojusios įgyvendinti „laikinąsias priemones“, užkirsti kelią genocidui bei užtikrinti savo nebendrininkavimą genocide.

Todėl ECCP ragina visas Europos šalis priversti Izraelį vykdyti TTT sprendimą, užtikrinti laikinųjų priemonių įgyvendinimą ir visapusiškai paremti Pietų Afrikos inicijuotą bylą Tarptautiniame teisingumo teisme, kad būtų sustabdytas Izraelio vykdomas Gazos naikinimas ir genocidas.

Privalome TUOJAU PAT IMTIS VEIKSMŲ ir daryti spaudimą savo valdžios institucijoms, kad jos priverstų Izraelį laikytis TTT sprendimo!

Prašome išsiųsti žemiau pateiktą žinutę savo užsienio reikalų ministerijai bei JT ambasadoriams!

IMKITĖS VEIKSMŲ GENOCIDUI SUSTABDYTI!  Užsienio reikalų ministras
  Head of mission of Lithuania to the UN
Data will be processed by Organic Campaigns: Privacy policy. Acknowledgements