UPPMANA UTRIKESMINISTERN ATT AGERA FÖR ATT SKYDDA DEN PALESTINSKA BEFOLKNINGEN

Sedan året inleddes har tre storskaliga, dödliga räder genomförts av den israeliska armén i Jenin, Jeriko och Nablus på Västbanken. I Huwara och närliggande byar har beväpnade bosättare gått till attack och bland annat bränt bostäder och egendom. I skrivande stund har 84 palestinier dödats av israeliska ockupationsstyrkor eller bosättare i år; i genomsnitt har en person dödats varje dag. Tretton av dem var barn. Parallellt ökar tvångsfördrivningar av palestinier, husrivningar och expansion av olagliga bosättningar.

Det måste finnas ett politiskt och ekonomiskt pris för Israels systematiska förtryck av palestinier. Det internationella samfundets reaktion på Rysslands invasion av Ukraina visar att sådana åtgärder är möjliga när det finns politisk vilja att genomföra dem. Tyvärr har den viljan saknats när det gäller palestiniernas rättigheter.

Konkreta handlingar, inklusive sanktioner, är det enda sättet att tvinga Israel att följa internationell rätt, att upphöra med kränkningar av mänskliga rättigheter och att säkerställa skyddet av palestinier.

Skicka ett meddelande till UD och uppmana utrikesministern att vidta åtgärder för att upprätthålla internationell rätt och införa sanktioner för att förhindra att Israels våld, förtryck och fördrivning trappas upp ytterligare.

Skicka ett meddelande till utrikesdepartementet!

  Utrikesminister - Tobias Billström
Informationen kommer att behandlas av Organic Campaings och följer dess säkerhetspolicy.